Logo JacobsenergieadviesVisie van Jacobs Energie Advies op basis van Trias Energetica

 

 

Mijn visie op energiebesparing is gerelateerd aan het Trias Energetica principe:

  1. De eerste stap is om de vraag naar energie te beperken. Dit doen we door eerst de werkelijke primaire energiegerelateerde behoefte te definiŽren. Daarna gaan we pas onderzoeken hoe we deze behoefte kunnen realiseren met zo min mogelijk energie.
  2. De tweede stap is om zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken. Hieronder verstaan we ook hergebruik van (afval)energie.
  3. De laatste stap is het zo efficiŽnt en schoon mogelijk inzetten van fossiele brandstoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan efficiŽnte installaties voor het produceren van warmte en koude.

 

Door deze drie stappen periodiek zorgvuldig te doorlopen kunt u uw energieverbruik, en dus ook uw energiekosten, structureel onder controle houden. Hierbij kunt u telkens rekening houden met de laatste stand der techniek en de gewijzigde energiebehoefte binnen uw organisatie.

 

Het logo van Jacobs Energie Advies is geÔnspireerd op de drie stappen binnen Trias Energetica.

http://www.cumae.nl/images/trias.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug